Ціни

Ми не надаємо послуг громадянам рф, рб або особам, що мешкають або знаходяться на території ціх країн, або особам, які звертаються за послугами на користь вишезгаданих осіб, або для використання у вишезгаданих країнах.

Порядок оформлення замовлення і процедура оплати

 1. Після узгодження з менеджером складу замовлення, термінів виконання послуг і можливої ​​доставки, сформується загальна вартість замовлення. Для початку робіт над замовленням потрібне внесення передоплати з боку замовника не менше 50%. У деяких випадках потрібна повна оплата до початку робіт. Замовнику необхідно вибрати один із зазначених способів оплати https://www.klc.kiev.ua/ua/payments/ і повідомити про цей спосіб менеджеру.

 2. Менеджер висилає відповідні реквізити на оплату. Після оплати замовник надсилає підтвердження про оплату на емейл klc@klc.kiev.ua.

 3. Після підтвердження з боку менеджера про зарахування суми на рахунок KLC, ми приступаємо до виконання замовлення.

 4. Після того, як документи підготовлені і замовлення повністю виконане, готове до відправки або видачі в нашому офісі, ми направляємо скановану копію готових документів на емейл замовника, реквізити і суму до доплати (якщо під час оформлення замовлення була внесена часткова передоплата).

 5. Після підтвердження від замовника про оплату решти суми, висилаємо документ на адресу способом, узгодженим при оформленні замовлення. Або замовник (або представник замовника) може внести решту суми в нашому офісі і отримати готові документи.

Публічна оферта

Публічна оферта


надання послуг з перекладу


м. Київ


Редакція № 1 від 02.06.2021 р.


1. Загальні положення

1.1. Наведена нижче інформація є публічною офертою (офіційною пропозицією) ФОП Пронченко В.А. будь-якій юридичній або фізичній особі (далі – Замовник, а разом Сторони) укласти Договір про надання послуг з перекладу (далі – Договір) на підставі статті 633 Цивільного кодексу України.


1.2. Прочитайте текст даної публічної оферти і, якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким із пунктів цієї публічної оферти, чи Ви не зрозуміли будь-який із пунктів цієї публічної оферти, пропонуємо Вам відмовитись від запропонованих послуг з перекладу (далі – Послуги).


1.3. Якщо Ви згодні з умовами цієї публічної оферти, Ви можете зробити оплату Послуг або надати гарантійний лист про оплату або підписати бланк-замовлення. У цьому випадку вважається, що Ви стаєте Замовником Послуг, цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами нижчевикладеної публічної оферти (пропозиції), в повному обсязі і безумовно приймаєте її. У цьому випадку договір буде вважатися укладеним, а Виконавець таким, що прийняв на себе зобов’язання надати Послуги.


2. Предмет Договору

2.1. Замовник доручає, а Виконавець надає послуги з перекладу, що включають у себе, зокрема, але не виключно: письмовий та усний переклад з іноземних мов українською(російською), а також з української (російської) іноземними мовами; послуги представництва інтересів Замовника в усіх установах, підприємствах та організаціях, незалежно від форми власності та підпорядкування, та перед фізичними особами, з питань отримання, поновлення, оформлення, дооформлення та засвідчення будь-яких документів, а також проставлення штампу «Апостиль» і легалізації документів та інше.


3. Обов’язки Виконавця

3.1. Надавати послуги, що замовлені Замовником та своєчасно виконувати всі доручення Замовника, звітувати перед Замовником про результати виконання робіт.


3.2. Під час виконання робіт діяти згідно з побажаннями Замовника та своїми професійними знаннями і досвідом.


3.3. Вважати інформацію, що надається Замовником, конфіденційною.


3.4. Гарантувати повне збереження та повернення наданих Замовником за актом приймання-передачі оригіналів документів.


4. Обов’язки Замовника

4.1. Оплачувати послуги Виконавця в розмірі, порядку і терміни, що погоджені Замовником та Виконавцем.


4.2. Своєчасно і в повному обсязі доводити до відома Виконавця інформацію щодо замовлення, яке доручено Виконавцю, зокрема бажані терміни надання послуг, особливі вимоги до мови, форми та змісту перекладу та оформлення документів.


4.3. Перевірити відповідність отриманих Послуг замовленню і повідомити результат цієї перевірки Виконавцю протягом 5 робочих днів з дня отримання Послуг.


4.4. У разі наявності зауважень до роботи, яку виконав Виконавець, надати для ознайомлення перелік зауважень та/ або текст перекладу із зазначеними виправленнями.


Стилістичні та синонімічні виправлення, що не змінюють змісту тексту, до уваги не беруться.


4.5. Замовник зобов’язаний передати Виконавцю текстові матеріали для перекладу, а також будь-які інші матеріали, що можуть статися у нагоді під час перекладу (брошури з продукцією, переклади текстів, зроблені раніше, статутні документи мовою перекладу та інше) з метою уникнення двозначності тлумачень або непорозумінь при перекладі власних назв та інше, що можуть виникнути під час перекладу документів за специфікою перекладу. В іншому випадку претензії Замовника щодо двозначності тлумачень або непорозумінь при перекладі власних назв та інше не приймаються.


5. Терміни і порядок виконання робіт

5.1. Термін і порядок виконання робіт погоджуються Замовником та Виконавцем окремо, під час здійснення замовлення послуг.


5.2. Одну сторінку перекладу складають 1800 друкованих знаків з урахуванням пробілів та абзаців тексту перекладу. Обсяг перекладу визначається програмою комп’ютерної статистики Word або спеціальним програмним забезпеченням за формулою: кількість сторінок = кількість знаків з пробілами/ 1800. Мінімальним замовленням є одна сторінка.


5.3. Підрахунок кількості знаків під час перекладу з мов, які мають складене написання або не відображають голосних (корейська, китайська, мови, які використовують арабський алфавіт, іврит і подібні) проводиться з української або російської мови. Якщо такий підрахунок здійснити неможливо, то остаточна сума з’ясовується лише після завершення перекладу. В окремих випадках сторони можуть домовитися про ціну, використовуючи спеціальний коефіцієнт, який вираховується шляхом перекладу невеликої частини тексту, та визначення співвідношення знаків у мові, з якої робиться переклад, до кількості знаків у перекладеному варіанті українською або російською мовою.


При цьому, також, замовникам слід мати на увазі, що деякі мови мають проблеми з відображенням їх алфавіту стандартними засобами операційних систем, які використовуються, зазвичай, на комп’ютерах.


5.4. У разі внесення Замовником доповнень або змін до замовлення, зокрема до тексту оригіналу, дата видачі перекладу Виконавцем переноситься на термін, необхідний для виконання зазначених робіт.


6. Вартість послуг та порядок оплати

6.1. Вартість Послуг визначається за нормами та розцінками Виконавця, а також за домовленістю сторін та погоджується з Замовником через e-mail або під час прийняття замовлення. При визначенні вартості перекладу враховуються обсяг замовлення, рівень складності тексту для перекладу, строки виконання перекладу, рівень складності форматування та оформлення тексту.


6.2. Виконавець залишає за собою право змінювати вартість Послуг в процесі оформлення документів, обов’язково попередньо попередивши про це Замовника з аргументацією підвищення такої вартості (підвищення держ. зборів в консульстві, міністерстві, підвищення вартості відправки кур’єрською поштою, або в разі зміни умов і термінів прийняття документів в держ. установах та консульствах).


6.3. Оплата Послуг здійснюється як за готівковий, так і за безготівковий розрахунок. Готівкова оплата може бути зроблена Замовником у будь-якому відділенні банку на рахунок виконавця. При оплаті через Банк Замовник зобов’язаний указати в платіжному документі номер рахунку, отриманого від Виконавця. Виконавець може не надавати послуги у випадку, якщо в платіжному документі Замовником не вказано номер рахунку до моменту приведення платіжного документа у відповідність.


6.4. При безготівковому розрахунку факт оплати Послуг вважається підтвердженим, а строк надання послуг розпочатим після надходження відомостей з банку про зарахування коштів на рахунок Виконавця.


7. Відповідальність сторін

7.1. Якщо Виконавець не встигає у встановлені терміни виконати замовлення з перекладу з причини, яка не пов’язана з непереборними та непередбаченими обставинами, що не залежать від Виконавця, то Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,2% вартості послуг за кожен день затримки.


7.2. Виконавець не гарантує абсолютну безпомилковість Послуг і не дає гарантію того, що будь-які матеріали в складі наданих Послуг не містять помилок. Виконавець робить всі розумні зусилля й міри з метою недопущення цього. Якщо Замовник виявить у перекладі помилки або неточності, що спотворюють суть оригінального тексту, Виконавець безкоштовно виправляє зроблені помилки в найкоротший термін.


7.3. Виконавець не несе відповідальності за прямій або непрямий збиток, заподіяний Замовнику в результаті використання або неможливості користування Послугами або понесений у результаті помилок, пропусків, неточностей, дефектів, затримок у роботі або передачі даних й інших причин. Замовник приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов’язані з використанням отриманих Послуг, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти й корисності отриманих Послуг.


7.4. Виконавець не є відповідачем або співвідповідачем по будь-яких зобов’язаннях і витратах, пов’язаних з порушенням положень оферти Замовником або іншими особами, або пов’язаним з використанням Замовником Послуг.


7.5. Виконавець виконує прохання Замовника, спрямовані тільки з контактного e-mail Замовника. Контактним e-mail вважається адреса, зазначена у замовленні, а за її відсутності – адреса, з якої Замовник надіслав e-mail із замовленням.


7.6. Форс-мажорні обставини. Жодна відповідальність за невиконання Договору не може настати, якщо це невиконання сталося з причин, які знаходяться поза сферою контролю Виконавця, а саме: стихійного лиха, військових дій, втручання влади, невиконання органами влади взятих на себе зобов’язань та інше. За цієї умови форс-мажор автоматично подовжує термін виконання обов’язків за Договором на 6 місяців. По закінченні цього терміну будь-яка зі Сторін може перервати дію Договору.


7.7. Якщо Замовник з будь-якої причини перериває виконання робіт, він сплачує Виконавцю вартість вже виконаної роботи.


7.8. При наданні Замовнику послуг Виконавець не несе відповідальності за строки й можливі затримки в наданні послуг, що викликані неоднозначною постановкою завдання Замовником.


7.9. Виконавець вправі на власний розсуд вирішувати питання, не визначені Замовником у замовленні, але необхідні для його виконання, в тому числі, але не обмежуючись, робити вибір одного з багатьох можливих варіантів перекладу, засвідчення та інше.


8. Порядок вирішення суперечок

8.1. Сторони намагатимуться вирішувати всі спори та суперечки та непорозуміння, які можуть виникнути в процесі роботи, на засадах взаємної згоди і довіри.


8.2. Неврегульовані спори та суперечки стосовно виконання цього Договору передаються на розгляд до Господарського суду м. Києва.


8.3. При розгляді спорів та суперечок, як докази, Замовник та Виконавець вправі надавати роздруковані електронні листи (e-mail), зі збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). У випадку, якщо службова технічна інформація (заголовки) відсутні, такий лист не є доказом.


9. Дія оферти

9.1. Ця публічна оферта набуває чинності з моменту внесення плати за Послуги в порядку, встановленому даною офертою або з моменту надання гарантійного листа про оплату або після підписання Замовником бланку-замовлення.


9.2. Виконавець має право змінювати умови даної оферти в однобічному порядку. Датою набуття чинності змін цієї оферти є дата їхнього опублікування на веб-сайті Виконавця.


9.3. Виконавець може в однобічному порядку переглядати ціни на Послуги.


9.4. З усіх питань, неурегульованим у цьому тексті публічної оферти, Сторони керуються чинним законодавством України.10. Юридична адреса та банківські реквізити Виконавця

ФОП Пронченко Володимир Анатолійович

код за ЄДРПОУ 2476516038

Рахунок у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA383052990000026000030124131

Назва банку: АТ КБ «ПриватБанк»


Юр. адреса:

УКРАЇНА, 07301, Київська обл.

м Вишгород,пр.Шевченка 6А кв. 29


Веб-сайт klc.kiev.ua

E-mail: klc@klc.kiev.ua

Політика конфіденційності

Политика конфиденциальности

 1. Введение

Компания KLC уделяет особое внимание защите данных. Обработка данных компанией KLC выполняется по соответствующим украинским законам по защите данных, а также согласно данной политике.

 1. ЗАПРАШИВАЕМАЯ НАМИ ИНФОРМАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШИХ ДАННЫХ

2.1 Информация

Чтобы обработать ваш заказ и выполнить подготовку документов надлежащим образом, а также все связанные с этим услуги (например, выставление счетов, ведение бухгалтерского учета и т.п.), нам необходима определенная личная информация. Мы собираем предоставленную вами информацию, когда вы заказываете определенную услугу (в том числе ваше имя, адрес, номер телефона, электронный адрес) или ищете другую услуги на нашем веб-сайте.

2.2 Сбор и использование персональных данных

При использовании пользователем сервисов сайта администрацией осуществляется сбор и обработка данных пользователя, а именно:

 • данных, предоставляемых пользователем как при форме отправки документов, так и в процессе пользования сервисом;

 • файлы cookie;

 • ір-адреса;

 • параметры и настройки интернет-браузеров.

Мы используем ваши данные для предоставления наших услуг. Ваши данные будут в основном использоваться для выполнения ваших требований. Ваши данные могут быть использованы и сохранены для следующих целей: ведение бухгалтерского учета, выставление счетов и аудита, улучшения и развития нашего ресурса, административных и юридических целей, статистического и маркетингового анализа. Мы также можем воспользоваться вашими данными, чтобы связаться с вами по административным или операционным причинам, например, в связи с изменениями в министерствах, консульских отделах посольств разных стран.

Время от времени мы удерживаем предоставленные вами данные, в том числе историю ваших заказов и данные, собранные нами, когда вы пользовались нашими услугам.

2.3 Ваше согласие

Предоставляя нам свою личную информацию, вы подтверждаете и даете свое явное согласие на то, что Компания KLC обработает вашу личную информацию согласно данной политике и соответствующим законам и нормам, в том числе в отношении использования данных сотрудниками Компания KLC и передачи данных в пределах или за пределами Украины, как это здесь указано.

2.4 Обработка ваших данных Компанией KLC основывается на правительственном указе 25/1999 (ii. 12.) и вашем добровольном согласии. Обработка ваших данных компанией KLC основывается на законе Украины «О защите персональных данных», датированным 1 июня 2010 г. № 2297-vi с изменениями и вашем добровольном согласии.

 1. РАЗГЛАШЕНИЕ ТРЕТЬИМ СТОРОНАМ И ОБРАБОТЧИКАМ ДАННЫХ

3.1 Разглашение ваших данных другим сторонам может быть необходимым для обеспечения беспрепятственного предоставления требуемых вами услуг и информации. Для этих и вышеуказанных (см. «Использование ваших данных) целей мы можем дать доступ к вашей информации другим сторонам, которые действуют в качестве наших обработчиков данных для целей, указанных в данной политике, или для других одобренных вами целей.

Этим согласием вы получаете уведомление и даете явное согласие на разглашение, без дополнительного уведомления о таком разглашении, ваших данных компанией KLC следующим обработчикам данных, которых привлекает KLC: министерства Украины и других стран, консульства и посольства других стран в Украине, а также консульства и посольства других стран за пределами Украины, партнеры нашей компании в Украине и за ее пределами, предоставляющим услуги компании KLC. Компания KLC не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные вследствие использования ваших данных вышеупомянутыми третьими сторонами, в пределах, позволенных обязательными применяемыми законами.

Если вы получаете свои документы от KLC через партнеров, которые связаны договорами с KLC или без него, вы автоматически даете согласие на обработку вашей личной информации этими сторонами в качестве обработчиков данных KLC (соответственно).

 1. БЕЗОПАСНОСТЬ

4.1 Мы принимаем разумные технические меры и меры безопасности, чтобы обеспечить защиту и безопасное хранение вашей личной информации, и чтобы защитить вашу личную информацию от несанкционированного доступа, использования, подделки или несанкционированного удаления. Мы уделяем особое внимание безопасной передаче личных данных. Эти данные передаются с вашего компьютера на сервер KLC.

 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕЙ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ МАТКЕТИНГОВЫХ ИЛИ ИНЫХ ЦЕЛЕЙ

5.1 Мы пытаемся гарантировать, что наш веб-сайт предложит посетителям то, что они ищут. Для достижения этой цели мы можем использовать ваши данные для аналитики, повышения качества, разработки услуг, повышения эффективности работы веб-сайта, измерения успешности наших рекламных кампаний или подстройки услуг под ваши запросы. Для этих целей мы можем передать вашу информацию, по которой невозможно установить личность, включая, но не ограничиваясь анонимной демографической информацией и онлайн-поведением, нашим партнерам. Такие данные раскрываются третьим сторонам исключительно в совокупной форме, в которой невозможно установить личность.

 1. РАЗНОЕ

6.1 Во время заказа услуги вам будет выдан код подтверждения. Он будет содержаться в правом нижнем углу экрана. При разговоре менеджер может попросить вас указать данный код (далее ID) для получения вами дополнительных бонусов и скидок или без них.

6.2 Ваша личная информация хранится в системе аналитики Google Analytics. Если вы хотели бы получить информацию собранную нашими системами статистики или вы хотите попросить изменить либо удалить ваши данные, пожалуйста, свяжитесь с нами через e-mail klc@klc.kiev.ua и сообщите своем желании об удалении/изменении ваших данных.

6.3 В том, что касается обработки данных компанией KLC, подпадающих под действие закона о защите данных, вы можете обратиться к уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека, ул. Институтская 21/8, 01008 Киев, Украина; телефон: +38 044 253-75-89; электронная почта: hotline@ombudsman.gov.ua либо в суд соответствующей инстанции.

6.4 Мы обрабатываем ваши личные данные на протяжении времени, которое необходимо для достижения вышеуказанных целей, либо на протяжении времени, предписанного в соответствующих законах.

6.5 Веб-сайт www.klc.kiev.ua предоставляет ссылки на другие веб-сайты для вашего удобства и предоставления вам информации. Пожалуйста, учтите, что эти сайты могут принадлежать и управляться другими компаниями и организациями, и иметь другие политики безопасности и конфиденциальности. Компания KLC не контролируют и не берут на себя ответственность за какую-либо информацию, материал, товары либо услуги, содержащиеся или доступные через эти веб-сайты.

6.6 Во время использования нашего веб-сайта ваш браузер сохраняет на вашем устройстве файлы cookiе. Мы храним данные, отправленные вашим браузером и устройством на наш веб-сайт в процессе заказа услуги. Мы используем эти данные только в совокупной форме для статистических целей и для того, чтобы расширять наш ассортимент услуг.

6.7 Данная политика конфиденциальности вступает в силу с 30.10.2019 г.